Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tämä sovellus on työkalu Tampereen eri rahavirtojen tutkimiseen korkealla tarkkuustasolla. Hyperlinkkien avulla on helppo kulkea näkymästä toiseen, tilinäkymästä tulosyksikkönäkymään, kumppaniyhtiönäkymään ja takaisin.

Pääkirjatiliryhmä ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin. Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri pääkirjatileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).

Piilota rivit alle +/-

Pääkirjatiliryhmä ja tili

Muut toimintatuotot: Pysyvien vastaavien myyntivoitot (tavanomaiset)

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Tulosyksikkö Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 12 kpl.Yhteensä: 14 540 799,47
Maanhankinta, kiinteistön muodostus11 418 316,96
Omaisuuden hallinta ja tilapalvelut1 784 620,80
Liikennepalvelut538 800,11
Kaupungin Yhteiset484 348,76
Asumisenrahasto105 000,00
Opetus, lime73 000,00
Työvoimakoulutus, metsä65 681,73
Palonehkäisy41 712,36
Kalusto17 767,99
Korjaamopalvelut7 500,00
Pelastustoiminnan yhteiset3 679,08
Ensihoitopalvelujen yhteiset371,68
Tuloksia 12 kpl.Yhteensä: 14 540 799,47

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.

Datan lähde Tampereen kaupunki, Tulot ja menot 2012. Kun ajan myötä aineistoja tulee lisää, sovelluksen käyttöarvo kasvaa tuntuvasti vertailujen mahdollistuessa.

Sovelluksen tekijä: Seppo Säämäki