Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tämä sovellus on työkalu Tampereen eri rahavirtojen tutkimiseen korkealla tarkkuustasolla. Hyperlinkkien avulla on helppo kulkea näkymästä toiseen, tilinäkymästä tulosyksikkönäkymään, kumppaniyhtiönäkymään ja takaisin.

Pääkirjatiliryhmä ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin. Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri pääkirjatileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).

Piilota rivit alle +/-

Pääkirjatiliryhmä ja tili

Valmistus omaan käyttöön: Valmistus omaan käyttöön, muut menot

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Tulosyksikkö Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 6 kpl.Yhteensä: 2 039 151,28
Investoinnit2 023 566,41
Viemäri/ verkostoinvestoinnit8 865,64
Vesi/ verkostoinvestoinnit3 799,56
Vesi/ laitos- ja muut investoinnit1 648,60
Liikuntapaikkojen kunnossapito1 267,90
Yleisten alueiden suunnittelu3,17
Tuloksia 6 kpl.Yhteensä: 2 039 151,28

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.

Datan lähde Tampereen kaupunki, Tulot ja menot 2012. Kun ajan myötä aineistoja tulee lisää, sovelluksen käyttöarvo kasvaa tuntuvasti vertailujen mahdollistuessa.

Sovelluksen tekijä: Seppo Säämäki