Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tämä sovellus on työkalu Tampereen eri rahavirtojen tutkimiseen korkealla tarkkuustasolla. Hyperlinkkien avulla on helppo kulkea näkymästä toiseen, tilinäkymästä tulosyksikkönäkymään, kumppaniyhtiönäkymään ja takaisin.

Pääkirjatiliryhmä ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin. Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri pääkirjatileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).

Piilota rivit alle +/-

Pääkirjatiliryhmä ja tili

Valmistus omaan käyttöön: Valmistus omaan käyttöön, vuokramenot

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Tulosyksikkö Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 8 kpl.Yhteensä: 138 699,81
Investoinnit62 869,77
Vesi/ verkostoinvestoinnit39 023,41
Liikuntapaikkojen kunnossapito18 873,91
Viemäri/ verkostoinvestoinnit7 865,53
Yleisten alueiden suunnittelu4 561,79
Viheralueiden rakentaminen ja ylläpito4 550,00
Vesi/ laitos- ja muut investoinnit740,00
Liikenneväylien rakentaminen ja ylläpito215,40
Tuloksia 8 kpl.Yhteensä: 138 699,81

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.

Datan lähde Tampereen kaupunki, Tulot ja menot 2012. Kun ajan myötä aineistoja tulee lisää, sovelluksen käyttöarvo kasvaa tuntuvasti vertailujen mahdollistuessa.

Sovelluksen tekijä: Seppo Säämäki