Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tämä sovellus on työkalu Tampereen eri rahavirtojen tutkimiseen korkealla tarkkuustasolla. Hyperlinkkien avulla on helppo kulkea näkymästä toiseen, tilinäkymästä tulosyksikkönäkymään, kumppaniyhtiönäkymään ja takaisin.

Pääkirjatiliryhmä ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin. Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri pääkirjatileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).

Piilota rivit alle +/-

Pääkirjatiliryhmä ja tili

Muut toimintakulut: Oman käytön arvonlisävero

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Tulosyksikkö Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 30 kpl.Yhteensä: -132 361,38
Kiinteistönhoito-29 176,49
Yhteiset (ty ja kp)-24 435,81
Hallinto-23 335,38
Maanhankinta, kiinteistön muodostus-19 011,44
Korjauspalvelut-11 304,29
Kunnossapitotyöt-11 279,98
Kunnossapito-3 052,00
Siivous-2 632,78
Omaisuuden hallinta ja tilapalvelut-1 600,24
Kunnossapito-1 487,14
Kunnossapito-1 378,28
Liikenne yhteiset-869,78
Lasten kriisi-ja kuntoutuspalvelut-545,17
Sisäiset tilaustyöt rakentaminen-392,79
Kiinteistönpidon ylläpitotulot-380,88
EI KÄYTÖSSÄ Raholan petuke-362,97
Päiväperho-357,92
Sisäiset tilaustyöt kiinteistötekniikka-266,53
Siivoustuotantoyksikkö yhteiset-207,04
Nuorisoikäisten kriisihoito-88,73
Nuorisoikäisten avohuollolliset palvelut-86,47
EI KÄYTÖSSÄ Kuusikon perhetukikeskus-33,62
Investoinnit-28,98
Maahanmuuttajanuorten kotoutumispalvelut-25,20
1000/161602-9,79
EI KÄYTÖSSÄ Perhetyö-8,33
Haukiluoma-Tohloppi-1,14
Ehkäisevä perhetyö-1,13
Suunnitteluyksikkö yhteiset-1,04
Asumispalvelut-0,04
Näytä/Piilota 19 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-3 667,55
Tuloksia 30 kpl.Yhteensä: -132 361,38

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.

Datan lähde Tampereen kaupunki, Tulot ja menot 2012. Kun ajan myötä aineistoja tulee lisää, sovelluksen käyttöarvo kasvaa tuntuvasti vertailujen mahdollistuessa.

Sovelluksen tekijä: Seppo Säämäki