Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tämä sovellus on työkalu Tampereen eri rahavirtojen tutkimiseen korkealla tarkkuustasolla. Hyperlinkkien avulla on helppo kulkea näkymästä toiseen, tilinäkymästä tulosyksikkönäkymään, kumppaniyhtiönäkymään ja takaisin.

Pääkirjatiliryhmä ryhmittelee pääkirjatilit tuloslaskelman mukaisiin tulo- ja menoeriin. Liiketapahtumat kirjataan aiheen mukaan eri pääkirjatileille. Esim. kirjan osto kirjataan tuloslaskelman Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmässä olevalle Kirjallisuuden ostot tilille (nro 461200).

Piilota rivit alle +/-

Pääkirjatiliryhmä ja tili

Satunnaiset tuotot: Käyttöomaisuuden luovutusvoitot (satunnaiset)

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Tulosyksikkö Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 3 kpl.Yhteensä: 14 000 711,89
Omaisuuden hallinta ja tilapalvelut11 998 374,87
Asfalttituotanto1 552 408,80
Maanhankinta, kiinteistön muodostus449 928,22
Tuloksia 3 kpl.Yhteensä: 14 000 711,89

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.

Datan lähde Tampereen kaupunki, Tulot ja menot 2012. Kun ajan myötä aineistoja tulee lisää, sovelluksen käyttöarvo kasvaa tuntuvasti vertailujen mahdollistuessa.

Sovelluksen tekijä: Seppo Säämäki