Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Apulaispormestari

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 30 kpl.Yhteensä: -117 888,87
Jaksotetut palkat ja palkkiot130,05
Jaksotetut henkilösivumenot9,77
Näytä/Piilota 2 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:139,82
Maksetut kuukausipalkat-79 972,02
Eläkevakuutusmaksut-13 114,68
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-4 181,86
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-4 051,86
Työttömyysvakuutusmaksut-2 566,83
ICT-palvelut-2 355,47
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-1 919,53
Majoitus- ja ravitsemispalvelutTampereen Ateria liikelaitos-1 884,55
Sosiaaliturvamaksut-1 700,50
Posti- ja telepalvelut-1 509,08
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-1 340,80
Koneiden ja laitteiden vuokrat-644,68
Muun materiaalin ostot-520,00
Kirjallisuuden ostot-480,00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut-476,05
Tapaturmavakuutusmaksut-320,85
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutHallintopalvelukeskus-236,60
Sosiaali- ja terveyspalvelutTullinkulman Työterveys liikel-157,00
Muut palvelut-123,98
Vakuutuskassan kannatusmaksu-120,31
Puhtaanapito- ja pesulapalvelutTampereen Tilakeskus liikelait-101,80
Opetus- ja kulttuuripalvelut-75,00
Muut menotTampereen Tilakeskus liikelait-60,00
Muut menot-54,86
Ryhmähenkivakuutusmaksut-40,07
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutTampereen Logistiikka liikelai-15,08
Jaksotetut eläkemenot-4,57
Viivästyskorkomenot-0,66
Näytä/Piilota 17 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-3 431,51
Tuloksia 30 kpl.Yhteensä: -117 888,87

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.