Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Apuvälineyksikkö

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 51 kpl.Yhteensä: -1 650 816,99
Kaluston ostotValtio26 265,04
Sairausvakuutuskorvaukset4 301,68
Muut tulot1 513,59
Muut tulotPirkanmaan sair.hoitop.kuntay.500,00
Muut tulotPirkanmaan ammattikorkeakoulu246,00
Myyntitulot151,20
Näytä/Piilota 3 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:897,20
Kaluston ostot-853 385,64
Maksetut kuukausipalkat-346 066,86
Muun materiaalin ostot-165 850,79
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-131 124,31
Eläkevakuutusmaksut-56 581,96
Sosiaali- ja terveyspalvelutTullinkulman Työterveys liikel-23 657,03
Jaksotetut palkat ja palkkiot-19 670,05
Koneiden ja laitteiden vuokratTampereen Infra Liikelaitos-14 805,00
Poistot koneista ja kalustosta-11 959,94
Työttömyysvakuutusmaksut-11 074,13
Sosiaaliturvamaksut-7 245,66
ICT-palvelut-6 892,14
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-5 855,45
Posti- ja telepalvelut-4 539,80
Jaksotetut eläkemenot-3 328,64
Koneiden ja laitteiden vuokrat-2 770,20
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-2 709,83
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostotTampereen Logistiikka liikelai-2 698,50
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut-2 038,52
Muut palvelut-1 804,68
Siivous- ja puhdistusaineiden ostotTampereen Logistiikka liikelai-1 795,45
Tapaturmavakuutusmaksut-1 384,42
Jaksotetut henkilösivumenot-1 155,46
Poltto-ja voiteluaineiden ostot-1 005,79
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostotTampereen Logistiikka liikelai-574,05
Vakuutuskassan kannatusmaksu-504,95
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-473,77
Matkustus- ja kuljetuspalvelutTampereen Logistiikka liikelai-442,50
Opetus- ja kulttuuripalvelut-367,68
Opetus- ja kulttuuripalvelutMuut kuntayhtymät-360,00
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-320,90
Vaatteiston ostot-286,84
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitopTampereen Tilakeskus liikelait-176,52
Ryhmähenkivakuutusmaksut-172,98
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutTampereen Logistiikka liikelai-153,00
ICT-palvelutLaitoshoito-132,00
Painatukset ja ilmoitukset-102,51
Muut menot-84,23
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot-81,30
Majoitus- ja ravitsemispalvelutTampereen Ateria liikelaitos-47,52
Muut vuokrat-45,60
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-21,50
Kaluston ostotTampereen Logistiikka liikelai-19,90
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-15,90
Elintarvikkeiden ostot-10,60
Näytä/Piilota 21 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-4 394,25
Tuloksia 51 kpl.Yhteensä: -1 650 816,99

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.