Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Anestesia päiki,muu henkilökunta

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 22 kpl.Yhteensä: -32 314,00
MyyntitulotKons.hall. ja päätöksenteko258 668,69
Korkotulot, sisäisetKons.hall. ja päätöksenteko7 140,30
Sairausvakuutuskorvaukset1 301,04
Muut palkkojen korjauserät495,88
Näytä/Piilota 1 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:495,88
Maksetut kuukausipalkat-223 785,38
Eläkevakuutusmaksut-36 589,15
Jaksotetut palkat ja palkkiot-13 449,01
Korkomenot, sisäisetKons.hall. ja päätöksenteko-7 911,55
Työttömyysvakuutusmaksut-7 161,18
Sosiaaliturvamaksut-4 716,85
Jaksotetut eläkemenot-2 260,16
Tapaturmavakuutusmaksut-895,14
Jaksotetut henkilösivumenot-791,28
Opetus- ja kulttuuripalvelut-596,42
Sosiaali- ja terveyspalvelutTullinkulman Työterveys liikel-466,00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-372,87
Vakuutuskassan kannatusmaksu-335,68
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-286,35
Opetus- ja kulttuuripalvelutPirkanmaan ammattikorkeakoulu-163,15
Ryhmähenkivakuutusmaksut-111,74
Opetus- ja kulttuuripalvelutPirkanmaan sair.hoitop.kuntay.-25,00
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutTampereen Logistiikka liikelai-3,00
Näytä/Piilota 11 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-4 046,63
Tuloksia 22 kpl.Yhteensä: -32 314,00

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.