Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Tapahtumatuotanto

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 29 kpl.Yhteensä: -100 563,22
Muut tuet ja avustuksetMuut kunnat490,00
Näytä/Piilota 1 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:490,00
Maksetut kuukausipalkat-52 188,71
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-10 124,33
Eläkevakuutusmaksut-8 312,24
Painatukset ja ilmoitukset-5 728,33
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-4 928,28
Jaksotetut palkat ja palkkiot-4 460,18
Stipendit ja palkinnot-4 200,00
Työttömyysvakuutusmaksut-1 619,31
Maksetut ei sotumaksunalaiset korvaukset-1 320,00
ICT-palvelut-1 168,22
Sosiaaliturvamaksut-1 077,79
Sosiaali- ja terveyspalvelut-793,57
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-782,13
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut-745,08
Kaluston ostot-736,32
Jaksotetut eläkemenot-729,24
Muut menot-454,95
Posti- ja telepalvelut-264,84
Jaksotetut henkilösivumenot-264,04
Palkkaj. kautta maksetut sotumaksun alaiset palkki-250,00
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutAvopalvelut-228,00
Tapaturmavakuutusmaksut-209,84
Koneiden ja laitteiden vuokrat-207,55
Muun materiaalin ostot-108,54
Elintarvikkeiden ostot-65,15
Vakuutuskassan kannatusmaksu-54,41
Ryhmähenkivakuutusmaksut-26,17
Matkustus- ja kuljetuspalvelutAvopalvelut-6,00
Näytä/Piilota 17 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 925,83
Tuloksia 29 kpl.Yhteensä: -100 563,22

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.