Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Luonnontieteelliset kokoelmat

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 56 kpl.Yhteensä: -7 704,01
MyyntitulotKons.hall. ja päätöksenteko73 299,96
Myyntitulot1 100,00
Viivästyskorkotulot12,02
Muut palkkojen korjauserät2,20
Luottotappiot1,10
Näytä/Piilota 3 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:15,32
Maksetut kuukausipalkat-23 262,23
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-18 959,16
Poistot koneista ja kalustosta-15 300,56
Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista-7 747,53
Eläkevakuutusmaksut-3 804,14
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-3 523,18
ICT-palvelut-1 506,64
Puhtaanapito- ja pesulapalvelutTampereen Tilakeskus liikelait-945,48
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-898,12
Työttömyysvakuutusmaksut-739,04
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-716,42
Korkomenot, sisäisetKons.hall. ja päätöksenteko-699,27
Muun materiaalin ostot-602,23
Sosiaaliturvamaksut-493,27
Koneiden ja laitteiden vuokrat-488,54
Posti- ja telepalvelut-425,02
Jaksotetut palkat ja palkkiot-325,41
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutTyöllisyydenhoidon palv.yksikk-290,00
Sosiaali- ja terveyspalvelutTullinkulman Työterveys liikel-226,30
Koneiden ja laitteiden vuokratTampereen Infra Liikelaitos-181,60
Sosiaali- ja terveyspalvelut-137,94
Painatukset ja ilmoitukset-124,54
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-117,58
Tapaturmavakuutusmaksut-93,08
Jäsenmaksut-77,12
Majoitus- ja ravitsemispalvelutKulttuuri- ja vapaa-aikapalvel-77,07
Jaksotetut eläkemenot-69,20
Muut palvelutTampereen Tilakeskus liikelait-60,00
Kirjallisuuden ostot-48,88
Vakuutuskassan kannatusmaksu-29,75
Muut palvelut-22,91
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-21,99
Kirjallisuuden ostotKulttuuri- ja vapaa-aikapalvel-18,00
Jaksotetut henkilösivumenot-17,98
Ryhmähenkivakuutusmaksut-11,65
Maksetut ei sotumaksunalaiset korvaukset-10,19
Opetus- ja kulttuuripalvelut-8,50
Muut palvelutTampereen Logistiikka liikelai-7,00
Muun materiaalin ostotKulttuuri- ja vapaa-aikapalvel-6,50
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut-5,88
Kaluston ostot-5,64
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelutTampereen Logistiikka liikelai-4,00
Vakuutukset-3,15
Palkkaj. kautta maksetut sotumaksun alaiset palkki-2,31
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-1,74
Poltto-ja voiteluaineiden ostot-0,88
Elintarvikkeiden ostot-0,68
Muut vuokrat-0,67
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-0,14
Vaatteiston ostot-0,14
Muut menot-0,04
Näytä/Piilota 44 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-8 015,85
Tuloksia 56 kpl.Yhteensä: -7 704,01

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.