Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Kalkun koulu

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 37 kpl.Yhteensä: 57 515,36
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus103 799,39
Sairausvakuutuskorvaukset28,97
Näytä/Piilota 1 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:28,97
Maksetut kuukausipalkat-24 750,79
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-5 160,48
Eläkevakuutusmaksut-4 046,71
Elintarvikkeiden ostot-3 570,30
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-2 066,78
Jaksotetut palkat ja palkkiot-811,58
Työttömyysvakuutusmaksut-792,02
ICT-palvelut-611,95
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-600,12
Sosiaali- ja terveyspalvelut-583,98
Sosiaaliturvamaksut-524,07
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-476,32
Muut palvelutPäivähoito ja perusopetus-435,76
Muut vuokrat-403,08
Eläkemenoperusteiset maksut-321,39
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-220,25
Muun materiaalin ostot-160,69
Jaksotetut eläkemenot-141,31
Tapaturmavakuutusmaksut-98,98
Posti- ja telepalvelut-53,61
Jaksotetut henkilösivumenot-47,35
Vakuutuskassan kannatusmaksu-37,14
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-29,64
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Opetus- ja kulttuuripalvelut-13,31
Ryhmähenkivakuutusmaksut-12,37
Painatukset ja ilmoitukset-11,92
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-11,24
Muut palvelut-8,51
Kaluston ostot-4,24
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-3,29
Kirjallisuuden ostot-0,60
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,23
Vaatteiston ostot-0,10
Näytä/Piilota 30 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-6 717,94
Tuloksia 37 kpl.Yhteensä: 57 515,36

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.