Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Lentävänlaakson pk

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 37 kpl.Yhteensä: 30 673,98
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus71 565,60
Sairausvakuutuskorvaukset20,20
Näytä/Piilota 1 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:20,20
Maksetut kuukausipalkat-24 210,68
Eläkevakuutusmaksut-3 958,49
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-3 245,63
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-2 318,64
Jaksotetut palkat ja palkkiot-1 989,44
Työttömyysvakuutusmaksut-774,79
ICT-palvelut-611,95
Sosiaali- ja terveyspalvelut-583,98
Sosiaaliturvamaksut-512,86
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-476,32
Muut vuokrat-403,08
Jaksotetut eläkemenot-333,01
Eläkemenoperusteiset maksut-321,39
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-293,79
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostotTampereen Logistiikka liikelai-207,00
Jaksotetut henkilösivumenot-117,16
Tapaturmavakuutusmaksut-96,86
Vakuutuskassan kannatusmaksu-36,36
Posti- ja telepalvelut-30,42
Muun materiaalin ostot-23,07
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-20,40
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Ryhmähenkivakuutusmaksut-12,10
Opetus- ja kulttuuripalvelut-6,76
Painatukset ja ilmoitukset-6,74
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-6,46
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-6,16
Kaluston ostot-2,11
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-1,78
Elintarvikkeiden ostot-0,85
Kirjallisuuden ostot-0,34
Muut palvelut-0,13
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,12
Vaatteiston ostot-0,06
Näytä/Piilota 30 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 188,94
Tuloksia 37 kpl.Yhteensä: 30 673,98

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.