Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Myllärin päiväkoti

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 36 kpl.Yhteensä: 78 245,49
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus112 686,40
Myyntitulot1 236,49
Sairausvakuutuskorvaukset38,23
Näytä/Piilota 1 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:38,23
Maksetut kuukausipalkat-16 512,51
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-7 274,38
Elintarvikkeiden ostot-3 570,80
Eläkevakuutusmaksut-2 699,78
ICT-palvelut-611,95
Poistot koneista ja kalustosta-605,67
Sosiaali- ja terveyspalvelut-583,98
Työttömyysvakuutusmaksut-528,36
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-510,69
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-476,32
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-446,22
Muut vuokrat-403,08
Muun materiaalin ostot-382,14
Sosiaaliturvamaksut-349,26
Eläkemenoperusteiset maksut-321,39
Muut palvelutKons.hall. ja päätöksenteko-180,00
Tapaturmavakuutusmaksut-66,07
Posti- ja telepalvelut-51,61
Jaksotetut palkat ja palkkiot-47,77
Vakuutuskassan kannatusmaksu-20,27
Opetus- ja kulttuuripalvelut-11,90
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-11,47
Painatukset ja ilmoitukset-11,25
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-10,94
Jaksotetut eläkemenot-8,78
Ryhmähenkivakuutusmaksut-8,24
Kaluston ostot-3,75
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-3,16
Jaksotetut henkilösivumenot-2,74
Kirjallisuuden ostot-0,61
Muut palvelut-0,23
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,21
Vaatteiston ostot-0,10
Näytä/Piilota 29 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 658,16
Tuloksia 36 kpl.Yhteensä: 78 245,49

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.