Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Sammon keskuslukio

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 52 kpl.Yhteensä: 26 863,25
MyyntitulotToisen asteen koulutus345 099,24
Myyntitulot167 552,93
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus5 169,33
Elintarvikkeiden ostotTampereen Ateria liikelaitos1 512,87
MyyntitulotValtio1 168,84
MyyntitulotKons.hall. ja päätöksenteko868,00
MyyntitulotAvopalvelut558,30
MyyntitulotMuut kunnat521,46
Sairausvakuutuskorvaukset425,84
MyyntitulotTyöllisyydenhoidon palv.yksikk225,00
Muut palkkojen korjauserät129,31
MyyntitulotKulttuuri- ja vapaa-aikapalvel30,00
Näytä/Piilota 7 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:2 757,91
Elintarvikkeiden ostot-193 960,98
Maksetut kuukausipalkat-167 784,80
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-40 269,00
Eläkevakuutusmaksut-27 432,83
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-12 664,01
Muun materiaalin ostot-9 844,03
Työttömyysvakuutusmaksut-5 368,98
Jaksotetut palkat ja palkkiot-5 301,62
Sosiaali- ja terveyspalvelut-5 255,84
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-4 286,88
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-4 203,18
Muut vuokrat-3 627,86
Sosiaaliturvamaksut-3 548,11
Eläkemenoperusteiset maksut-2 892,50
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-2 442,84
Muut palvelutToisen asteen koulutus-1 661,88
Jaksotetut eläkemenot-929,96
Tapaturmavakuutusmaksut-671,12
ICT-palvelut-611,95
Kaluston ostot-563,43
Vaatteiston ostot-459,93
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-446,36
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitopTampereen Tilakeskus liikelait-361,00
Jaksotetut henkilösivumenot-308,78
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Posti- ja telepalvelut-265,91
Vakuutuskassan kannatusmaksu-225,53
Muun materiaalin ostotTampereen Tilakeskus liikelait-161,58
Muut palvelutKons.hall. ja päätöksenteko-135,00
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-111,50
Ryhmähenkivakuutusmaksut-84,03
Painatukset ja ilmoitukset-57,17
Opetus- ja kulttuuripalvelut-57,12
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-56,26
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot-27,56
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-16,73
Matkustus- ja kuljetuspalvelutTampereen Logistiikka liikelai-7,50
Kirjallisuuden ostot-3,13
Muut palvelut-1,09
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-1,00
Näytä/Piilota 24 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 852,53
Tuloksia 52 kpl.Yhteensä: 26 863,25

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.