Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Ankkarin pk

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 41 kpl.Yhteensä: -27 457,60
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus72 776,55
Myyntitulot7 252,59
Elintarvikkeiden ostotTampereen Ateria liikelaitos59,40
Sairausvakuutuskorvaukset38,25
Näytä/Piilota 2 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:97,65
Maksetut kuukausipalkat-52 679,64
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-31 534,66
Eläkevakuutusmaksut-8 613,17
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-3 811,32
Jaksotetut palkat ja palkkiot-2 672,69
Työttömyysvakuutusmaksut-1 685,94
Sosiaaliturvamaksut-1 116,09
ICT-palvelut-611,95
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-594,53
Sosiaali- ja terveyspalvelut-583,98
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-476,32
Jaksotetut eläkemenot-453,85
Muut vuokrat-403,08
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut-400,00
Eläkemenoperusteiset maksut-321,39
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-309,82
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Tapaturmavakuutusmaksut-210,74
Jaksotetut henkilösivumenot-156,89
Muut palvelutKons.hall. ja päätöksenteko-135,00
Muun materiaalin ostot-116,73
Vakuutuskassan kannatusmaksu-79,00
Vaatteiston ostot-63,30
Elintarvikkeiden ostot-61,95
Posti- ja telepalvelut-56,47
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostot-49,43
Ryhmähenkivakuutusmaksut-26,28
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Opetus- ja kulttuuripalvelut-12,70
Painatukset ja ilmoitukset-12,48
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-12,15
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-11,57
Kaluston ostot-3,97
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-3,33
Kirjallisuuden ostot-0,63
Muut palvelut-0,23
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,22
Näytä/Piilota 30 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 470,88
Tuloksia 41 kpl.Yhteensä: -27 457,60

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.