Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Sorilan pk

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 39 kpl.Yhteensä: 22 803,64
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus74 163,89
Myyntitulot104,72
Sairausvakuutuskorvaukset30,44
Näytä/Piilota 2 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:135,16
Maksetut kuukausipalkat-31 915,39
Eläkevakuutusmaksut-5 218,26
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-3 590,52
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-3 071,28
Työttömyysvakuutusmaksut-1 021,32
Jaksotetut palkat ja palkkiot-989,08
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitopTampereen Tilakeskus liikelait-741,24
Sosiaaliturvamaksut-675,97
ICT-palvelut-611,95
Sosiaali- ja terveyspalvelut-583,98
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-476,32
Muut palkkojen korjauserät-463,36
Muut vuokrat-403,08
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-330,45
Eläkemenoperusteiset maksut-321,39
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-189,30
Jaksotetut eläkemenot-170,53
Tapaturmavakuutusmaksut-127,68
Jaksotetut henkilösivumenot-57,86
Muun materiaalin ostot-57,59
Posti- ja telepalvelut-45,91
Vakuutuskassan kannatusmaksu-38,41
Vaatteiston ostot-28,18
Ryhmähenkivakuutusmaksut-15,96
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Opetus- ja kulttuuripalvelut-10,21
Painatukset ja ilmoitukset-10,19
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-9,76
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-9,31
Kaluston ostot-3,18
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-2,68
Elintarvikkeiden ostot-1,29
Kirjallisuuden ostot-0,50
Muut palvelut-0,21
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,18
Näytä/Piilota 31 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-6 678,64
Tuloksia 39 kpl.Yhteensä: 22 803,64

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.