Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Lukonmäen pk

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 39 kpl.Yhteensä: 41 729,31
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus119 664,94
Myyntitulot287,44
Muut palkkojen korjauserät83,56
Sairausvakuutuskorvaukset21,28
Elintarvikkeiden ostot7,27
Näytä/Piilota 4 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:399,55
Maksetut kuukausipalkat-45 266,60
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-9 714,54
Eläkevakuutusmaksut-7 401,09
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-5 486,52
Työttömyysvakuutusmaksut-1 448,56
Jaksotetut palkat ja palkkiot-1 175,70
Sosiaali- ja terveyspalvelut-1 167,96
Sosiaaliturvamaksut-959,21
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-952,66
Muut vuokrat-806,19
Kaluston ostot-666,23
Eläkemenoperusteiset maksut-642,78
ICT-palvelut-611,95
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-552,16
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Muun materiaalin ostot-280,38
Jaksotetut eläkemenot-205,90
Tapaturmavakuutusmaksut-181,09
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-145,06
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitopTampereen Tilakeskus liikelait-88,00
Jaksotetut henkilösivumenot-68,51
Vakuutuskassan kannatusmaksu-67,91
Posti- ja telepalvelut-66,34
Ryhmähenkivakuutusmaksut-22,58
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-14,21
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-12,43
Painatukset ja ilmoitukset-11,37
Opetus- ja kulttuuripalvelut-8,28
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-6,86
Kirjallisuuden ostot-0,83
Muut palvelut-0,20
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,13
Vaatteiston ostot-0,06
Näytä/Piilota 27 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-6 674,21
Tuloksia 39 kpl.Yhteensä: 41 729,31

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.