Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Pelipuiston pk

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 40 kpl.Yhteensä: 49 539,57
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus157 792,68
Sairausvakuutuskorvaukset7 158,48
Muut palkkojen korjauserät523,10
Myyntitulot506,29
Näytä/Piilota 2 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:1 029,39
Maksetut kuukausipalkat-59 617,35
Elintarvikkeiden ostot-18 491,52
Eläkevakuutusmaksut-9 747,46
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-5 590,40
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-5 545,08
Jaksotetut palkat ja palkkiot-4 794,77
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-2 198,49
Työttömyysvakuutusmaksut-1 907,77
Sosiaali- ja terveyspalvelut-1 167,96
Sosiaaliturvamaksut-1 112,26
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-952,66
Muut vuokrat-806,19
Jaksotetut eläkemenot-800,38
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-647,56
Eläkemenoperusteiset maksut-642,78
ICT-palvelut-611,95
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitopTampereen Tilakeskus liikelait-380,51
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Jaksotetut henkilösivumenot-282,53
Muun materiaalin ostot-247,20
Tapaturmavakuutusmaksut-238,41
Muut palvelutKons.hall. ja päätöksenteko-90,00
Vakuutuskassan kannatusmaksu-88,23
Posti- ja telepalvelut-59,07
Ryhmähenkivakuutusmaksut-29,82
Vaatteiston ostot-24,72
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-16,15
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Painatukset ja ilmoitukset-13,06
Opetus- ja kulttuuripalvelut-12,73
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-12,47
Kaluston ostot-4,02
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-3,44
Kirjallisuuden ostot-0,66
Muut palvelut-0,26
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,23
Näytä/Piilota 26 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-6 267,92
Tuloksia 40 kpl.Yhteensä: 49 539,57

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.