Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Järvensivun pk

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 37 kpl.Yhteensä: 43 394,74
MyyntitulotPäivähoito ja perusopetus94 491,59
Myyntitulot1 499,23
Sairausvakuutuskorvaukset34,05
Näytä/Piilota 1 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:34,05
Maksetut kuukausipalkat-29 144,96
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-7 464,60
Eläkevakuutusmaksut-4 765,31
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-3 042,75
Jaksotetut palkat ja palkkiot-2 348,88
Työttömyysvakuutusmaksut-932,49
Sosiaaliturvamaksut-617,29
ICT-palvelut-611,95
Sosiaali- ja terveyspalvelut-583,98
Muun materiaalin ostot-501,54
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-476,32
Muut vuokrat-403,08
Jaksotetut eläkemenot-392,05
Eläkemenoperusteiset maksut-321,39
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Siivous- ja puhdistusaineiden ostot-185,09
Jaksotetut henkilösivumenot-138,54
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-126,06
Tapaturmavakuutusmaksut-116,58
Posti- ja telepalvelut-48,45
Vakuutuskassan kannatusmaksu-43,89
Ryhmähenkivakuutusmaksut-14,47
Muun materiaalin ostotTampereen Logistiikka liikelai-14,00
Painatukset ja ilmoitukset-10,38
Opetus- ja kulttuuripalvelut-9,88
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-9,88
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-9,16
Kaluston ostot-3,20
Koneiden, kal. ja laitt. rakentamis- ja kunn.pitop-2,66
Elintarvikkeiden ostot-1,31
Kirjallisuuden ostot-0,54
Muut palvelut-0,40
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat-0,15
Vaatteiston ostot-0,01
Näytä/Piilota 29 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 863,63
Tuloksia 37 kpl.Yhteensä: 43 394,74

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.