Tampereen tulot ja menot 2012

Palaa etusivulle

Tulosyksikkö on kaupungin organisaatiorakenteen alin seurantataso, jolle kirjanpitotapahtumia tehdään. Tulosyksiköt on kiinnitetty tulosyksikköhierarkiaan.

Piilota rivit alle +/-

Tulosyksikkö

Nekalan palvelukeskus

Rivit | Kuvaaja | Tietoja
Pääkirjatili Kumppaniyhtiö Tilinpäätös 2012
Tuloksia 33 kpl.Yhteensä: 60 582,56
MyyntitulotAvopalvelut107 838,87
Myyntitulot17 673,75
MyyntitulotKons.hall. ja päätöksenteko1 120,64
Sairausvakuutuskorvaukset220,59
MyyntitulotPirkanmaan koulutuskonserni ky29,58
Näytä/Piilota 2 kpl tulorivejä jotka alle 1000 €. yht.:250,17
Maksetut kuukausipalkat-35 665,18
Rakennusten ja huoneistojen vuokratTampereen Tilakeskus liikelait-12 063,00
Eläkevakuutusmaksut-5 831,21
Elintarvikkeiden ostot-3 223,45
ICT-palvelut-1 318,88
Sosiaali- ja terveyspalvelut-1 167,96
Työttömyysvakuutusmaksut-1 141,37
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut-952,66
Muut vuokrat-806,19
Sosiaaliturvamaksut-751,34
Matkustus- ja kuljetuspalvelut-745,36
Eläkemenoperusteiset maksut-642,78
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut-506,92
Muun materiaalin ostot-458,48
Koneiden ja laitteiden vuokrat-288,89
Jaksotetut palkat ja palkkiot-276,14
Tapaturmavakuutusmaksut-142,60
Painatukset ja ilmoitukset-84,95
Posti- ja telepalvelut-55,18
Jaksotetut eläkemenot-54,23
Vakuutuskassan kannatusmaksu-50,46
Toimisto- ja koulutarvikkeiden ostot-20,73
Ryhmähenkivakuutusmaksut-17,81
Jaksotetut henkilösivumenot-15,62
Majoitus- ja ravitsemispalvelut-11,07
Kaluston ostot-6,12
Kirjallisuuden ostot-1,89
Luottotappiot-0,40
Näytä/Piilota 21 kpl menorivejä jotka alle 1000 €. yht.:-5 889,82
Tuloksia 33 kpl.Yhteensä: 60 582,56

Tälle Wiki-sivulle voi tallentaa huomioita ja lisätietoja.